Wizytacja Biskupia

W niedzielę 10 marca odbyła się Wizytacja Biskupia naszej Parafii. Biskup Diecezjalny ma obowiązek wizytowania Diecezji w całości lub częściowo, tak by przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą Diecezję. Obowiązek ten spełnia osobiście lub przy pomocy biskupa pomocniczego (zob. KPK, kan. 396-397). Do naszej Parafii przybył Ks. Bp. Rafał Markowski aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich, poznać kondycję finansową i materialną Parafii, oraz sprawdzić jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia nałożone podczas ostatniej wizytacji. Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej w naszym kościele spotkał się z wiernymi na Mszach św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30. O godz. 11.00 przewodniczył Eucharystii głosząc Słowo Boże, na pozostałych Mszach św. pełnił posługę w konfesjonale. Spotkanie z Radą Parafialną i katechetami odbyło się na plebanii o godz. 15.00. W poniedziałek drugiego dnia wizytacji Biskup odwiedził Szkołę Podstawową nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szpital Psychiatryczny i Przedszkole nr 1.

Dziękujemy za udział w Mszach św. z Biskupem.