Parafialny Zespół Caritas

17 marca 2014 r. na mocy porozumienia zawartego między ks. Proboszczem a Dyrektorem Caritas Archidjecezji Warszawskiej, odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące powstanie Parafialnego Zespołu Caritas. Zespół jest grupą wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Jego zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, pomocy potrzebującym. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną, niejednokrotnie wystarczą drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym lub rozmowa z samotnym.

Telefon kontaktowy:
+48 511 166 339

Osoby gotowe do pomocy mogą pisać na nasz adres:
caritas@swedward.com.pl

Nr. konta:
83 8016 0003 2003 0012 0000 0026
z dopiskiem Caritas (jest to konto Parafii).

Za wpłaty serdecznie dziękujemy.