Modlitwy do Aniołów

Modlitwa do św. Michała Archanioła 

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

Modlitwa do św. Archanioła Gabriela

Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany Bożą mocą, ponieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Maryi tajemnicy Wcielenia, w której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia. Sraw, abyśmy poznali skarby zamknięte w Osobie Syna Bożego. Bądź nam pośrednikiem w Niego i Jego Matki w niebie, a tu na ziemi naszym przewodnikiem i opiekunem.
Amen

Modlitwa do św. Rafała Archanioła 

Archaniele Rafale, spraw, abym naśladował Cię w posłuszeństwie i ufności, a Bóg wszechpotężny i miłosierny, Ojciec, Syn i Duch Święty, niech błogosławi i podtrzymuje na zawsze. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze do pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź do życia wiecznego. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża II

Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także Byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.