Pogrzeb

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą jaką wspólnota chrześcijańska oddaje członkowi zanim jego ciało będzie pogrzebane.

Sprawy związane z pogrzebem w kancelarii załatwia rodzina zmarłego.

Datę i godzinę Mszy św. pogrzebowej i ceremonię odprowadzenia do grobu należy ustalić w kancelarii parafialnej, dopiero po tych ustaleniach udajemy się do zakładu pogrzebowego w celu załatwienia reszty formalności.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć skrócony odpis aktu zgonu z USC.

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb odbywa się poza parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemne pozwolenie na pogrzeb w innej parafii.