Rada Parafialna

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 3 lat., dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze i wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii.

Skład Rady:

Andrzej Szczepaniak, Krystyna Borowiecka, Tadeusz Bugała, Iwona Kowalik, Aleksandra Leszcz, Leszek Makowski, Jarosław Niezgoda, Jan Orlicki, Romuald Tabędzki, Adam Sawicki, Jan Ścisłowski, Marek Starużyk, Ewa Szuster.

Zbiórka ofiar na cele inwestycyjne w Parafii prowadzona jest przez radnych, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po wszystkich Mszach św..

Ofiary można też wpłacać na konto Parafii: 43 89310003 0730 0026 2000 0001 z dopiskiem: Cele inwestycyjne.