Modlitwy do Matki Bożej

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo… Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo… A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo… Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen.

Modlitwa Św. Bernarda (w naszym kościele w intencji rodzin)

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Akt strzelisty do Maryi Niepokalanej

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Modlitwa do Bogurodzicy ( z ok 250 r.)

Pod Twoje miłosierdzie uciekamy się Bogurodzico, błagań naszych nie odrzuć w potrzebie, ale od bied wybaw nas, jako Jedyna czysta, Jedyna błogosławiona. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Witaj Królowo

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej

Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam, Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem nie godzien Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił od Ciebie, proszę Cię przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia, które uczyniłem w życiu moim. Wsparty pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną. O Maryjo Częstochowska, od lat przeszło 600 w tym obrazie cudami słynąca, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłosierna Pani. Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upa­damy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie – zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Ko­ścioła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednic­twem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wy­trwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej

Matko Boża z Fatimy, która objawiłaś się trojgu pastuszkom, oddaję Ci się w wieczną opiekę, Ty, która przekazałaś światu swoje orędzie i tajemnice, napełnij moje serce miłością, ufnością i pokorą, Prowadź mnie, Pani Fatimska, przez wszystkie, zwłaszcza te najtrudniejsze drogi mojego życia, niech Twoja obecność promienieje w mojej duszy, niech rośnie i rozwija się na chwałę Bożą. Bądź mi, Maryjo, punktem odniesienia, wzorem i drogowskazem. Pomóż mi się podnieść z upadków i sprzeniewierzeń, przytulaj mnie do serca w chwilach smutku i cierpienia, umacniaj mnie w wierze i nigdy nie pozwól mi odwrócić się od Twojego Syna. Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

O Maryjo, zwracamy się do Ciebie, w Twoim świętym Domu w Loreto, będącym pamiątką – tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem w Twoim najczystszym łonie, za sprawą Ducha Świętego. Otaczamy czcią to cudowne zdarzenie, wspaniały znak Bożej miłości do nas: Twój przykład dodaje nam odwagi, byśmy powierzyli się Twemu ukochanemu Synowi budując nasze życie na słowie Ewangelii. Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Jezusa przebaczenie i wyzwolenie od zła; wyproś całej ludzkości, wciąż jeszcze owładniętej nienawiścią i egoizmem, zbawienie i pokój. Po śladach niezliczonych pielgrzymów, którzy od siedmiu wieków przybywają do tego Domu, przychodzimy złożyć w Twoje ręce nasze szczere i głębokie nawrócenie. Oby Twój Nazaretański Dom, mógł stać się dla naszych domów wzorem żywej wiary i niezachwianej nadziei, aby w domowych kościołach wzrastał święty Kościół i wszędzie rozprzestrzeniała się miłość Chrystusa. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
(Jan Paweł II)

LITANIA LORETAŃSKA

 • Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
 • Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Święta Maryjo, módl się za nami.
 • Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
 • Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
 • Matko Chrystusowa, módl się za nami.
 • Matko Kościoła, módl się za nami.
 • Matko łaski Bożej, módl się za nami.
 • Matko nieskalana, módl się za nami.
 • Matko najczystsza, módl się za nami.
 • Matko dziewicza, módl się za nami.
 • Matko nienaruszona, módl się za nami.
 • Matko najmilsza, módl się za nami.
 • Matko przedziwna, módl się za nami.
 • Matko dobrej rady, módl się za nami.
 • Matko Stworzyciela, módl się za nami.
 • Matko Zbawiciela, módl się za nami.
 • Panno roztropna, módl się za nami.
 • Panno czcigodna, módl się za nami.
 • Panno wsławiona, módl się za nami.
 • Panno można, módl się za nami.
 • Panno łaskawa, módl się za nami.
 • Panno wierna, módl się za nami.
 • Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
 • Stolico mądrości, módl się za nami.
 • Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
 • Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
 • Przybytku chwalebny, módl się za nami.
 • Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
 • Różo duchowna, módl się za nami.
 • Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
 • Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
 • Domie złoty, módl się za nami.
 • Arko przymierza, módl się za nami.
 • Bramo niebieska, módl się za nami.
 • Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
 • Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
 • Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
 • Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
 • Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
 • Królowo Aniołów, módl się za nami.
 • Królowo Patriarchów, módl się za nami.
 • Królowo Proroków, módl się za nami.
 • Królowo Apostołów, módl się za nami.
 • Królowo Męczenników, módl się za nami.
 • Królowo Wyznawców, módl się za nami.
 • Królowo Dziewic, módl się za nami.
 • Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
 • Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
 • Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
 • Królowo różańca świętego, módl się za nami.
 • Królowo rodziny, módl się za nami.
 • Królowo pokoju, módl się za nami.
 • Królowo Polski, módl się za nami.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Różaniec

 • Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):
 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni
 • Tajemnice światła (czwartek):
 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii
 • Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):
 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
 • Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)
 1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Modlitwa różańcowa

 • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
 • Wierzę w Boga, Ojcze nasz, (3x) Zdrowaś Maryjo.
 • Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
 • Tajemnica I … Ojcze Nasz, (10x) Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu.
 • Tajemnica II … Ojcze Nasz, (10x) Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu.
 • Tajemnica III … Ojcze Nasz, (10x) Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu.
 • Tajemnica IV … Ojcze Nasz, (10x) Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu.
 • Tajemnica V … Ojcze Nasz, (10x) Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu.
 • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.