Lektorzy seniorzy

Ustanawianie świeckich mężczyzn na stałe do posług lektora jest nowym etapem wprowadzania tej prawdy w praktykę życia naszych wspólnot.

Formacja Lektorów seniorów  powstała w październiku 2013 roku z inicjatywy pełniącego wówczas funkcję Administratora Parafii, obecnego Proboszcza ks. Roberta Kamińskiego.

Grupę tworzy 15 panów, którzy na niedzielnych i świątecznych Mszach św. pełnią funkcje lektorskie.

Opiekunem formacji jest ks. Tomasz Michałowski.

Spotkania formacyjne odbywają się raz na kwartał na plebani (z reguły jest to drugi piątek miesiąca: września, grudnia, marca i grudnia), zaczynają się od wspólną modlitwy i dotyczą podjęcia dyżurów według grafiku oraz omówienia aktualnych potrzeb parafii.

Raz w roku odbywają się warsztaty lektorskie, na których doskonalona jest umiejętność wyraźnego płynnego czytania przez mikrofon i wymieniane są spostrzeżenia dotyczące popełnianych błędów.

W dniu Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata o godz. 9:30 będzie sprawowana  Eucharystia w intencji członków wspólnoty, na którą serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do poszerzenia grona lektorskiego.