Chór parafialny Deesis

Chór Deesis powstał w maju 2007 roku z inicjatywy pani Katarzyny Gucwy i działa pod jej kierunkiem z małą przerwą do sierpnia 2021 r., a od września 2021 r. kierowaniem chóru zajął się nasz organista pan Bartosz Balcerak. Jako wspólnota – chór uczestniczy w oprawie muzycznej liturgii ważniejszych świąt oraz sporadycznie w ceremoniach ślubnych. W roku 2007/2008 chór oraz jego dyrygentka uczestniczyli w warsztatach chóralnych organizowanych przez UKSW i fundację Dobre Miejsce w Warszawie. Od 2009 roku chór Dessis jest członkiem Federacji Caeciliaum (organizacji OPP), która zrzesza chóry kościelne.

Chętnych serdecznie zapraszamy na próby we wtorki i czwartki o godz. 19:30 w sali za plebanią.

Deesis pochodzi z języka greckiego i oznacza błaganie, prośbę. Chodzi o błaganie zanoszone do Boga za pośrednictwem Matki Boskiej i Jana Chrzciciela. Na ikonach z motywem deesis przedstawiony jest centralnie Chrystus siedzący na tronie jako Zbawiciel i Sędzia. Po jego obu stronach ukazani są w modlitewnych pozach – stojący lub klęczący Matka Boska i święty Jan Chrzciciel – orędownicy grzesznej ludzkości. Wznoszą oni błagalnie ręce do Jezusa. Czasami deesis jest wzbogacone o archaniołów, apostołów i męczenników. Temat deesis wywodzi się ze sztuki wschodnich chrześcijan, z czasem przeniknął do Europy Zachodniej i rozpowszechnił się w sztuce romańskiej, także w Polsce. Przedstawienia deesis umieszczano na mozaikach, freskach, tympanonach katedr.

Miło nam poinformować o zajęciu III- go miejsca przez nasz Chór „Deeisis” pod dyrekcją Pani Katarzyny Gąsior, podczas XVII Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy i Grajmy Mu”, który odbył się 9 stycznia w MOK „Kamyk” w Pruszkowie, pod honorowym patronatem Prezydenta Pruszkowa, oraz Proboszcza Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie.