Modlitwa do Św. Edwarda

MODLITWA DO ŚW. EDWARDA

Boże, któryś świętego króla, Wyznawcę Twojego, chwałą wiekuistą ukoronować raczył, daj nam łaskawie, prosimy, tak go uczcić na ziemi, abyśmy z nim panować mogli w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA DO ŚW. EDWARDA O WSTAWIENNICTWO

Przesławny święty Edwardzie, okazywałeś oddanie Bogu cierpliwie, łagodnie i z hojnością. Daj mi służyć, abym jak Ty umacniał Królestwo Boże swoją cierpliwą modlitwą i dobroczynnością. Wstaw się za moją prośbą, która mnie samemu wydaje się niemożliwa do spełnienia (w tym miejscu przedstaw swoją prośbę). Ufny w Twoje wstawiennictwo, składam swą prośbę w Twoich rękach. Amen.

NOWENNA DO ŚW. EDWARDA

Święty Edwardzie o szerokim sercu i płonący niezachwianą wiarą w Opatrzność Bożą. Ty nie minąłeś obojętnie nikogo bez okazania mu pociechy i pomocy. Wysłuchaj nasze modlitwy i swym przemożnym wstawiennictwem wyjednaj nam u Boga łaski, o które przychodzimy prosić.

K: Abyś w nas gorącą miłość do Najświętszego Serca Twego rozpalić raczył.

W: Przez przyczynę Świętego Edwarda, prosimy Cie, Wysłuchaj nas Panie.

K: Abyś w sercach naszych dziecięce uczucie i niezachwianą ufność do Maryi Wspomożycielki rozpalić raczył.

W: Przez przyczynę Świętego Edwarda, prosimy Cie, Wysłuchaj nas Panie.

K: Abyś Kościół Chrystusowy do pełnienia jego misji uzdolnić raczył.

W: Przez przyczynę Świętego Edwarda, prosimy Cie, Wysłuchaj nas Panie.

K: Abyś Papieża Franciszka najobfitszymi łaskami obdarzyć raczył.

W: Przez przyczynę Świętego Edwarda, prosimy Cie, Wysłuchaj nas Panie.

K: Abyś nam biskupów i kapłanów gorliwych, pełnych poświecenia i ducha apostolskiego dać raczył.

W: Przez przyczynę Świętego Edwarda, prosimy Cie, Wysłuchaj nas Panie.

K: Abyś naród polski od wszelkich zagrożeń uwolnić i do wytrwałości w Twej służbie pobudzić raczył.

W: Przez przyczynę Świętego Edwarda, prosimy Cie, Wysłuchaj nas Panie.

K: Abyś dzieciom naszym i młodzieży prawdą, światłem i drogą być raczył.

W: Przez przyczynę Świętego Edwarda, prosimy Cie, Wysłuchaj nas Panie.

K: Abyś nam grzechy przebaczyć i do łaski swej przywrócić raczył.

W: Przez przyczynę Świętego Edwarda, prosimy Cie, Wysłuchaj nas Panie.

K: Abyś nam czystość duszy i siłę woli jasnośc umysłu i męstwo ducha dac raczył.

W: Przez przyczynę Świętego Edwarda, prosimy Cie, Wysłuchaj nas Panie.

__________

K: Święty Edwardzie! Z woli Ojca Niebieskiego stałeś się patronem naszej parafialnej wspólnoty. Stoisz przed nami, jako wzór miłosierdzia niesionego biednym i chorym. Troską ogarniasz człowieka zagubionego i porzuconego niedoli tego świata. Roztaczasz nad nim duchową opiekę. Idziemy do Ciebie pełni ufności, że nas wysłuchasz. Pochyl sie nad duchowymi i doczesnymi potrzebami naszego życia. Proś z nami i za nami! – Święty Edwardzie!

W: Módl się za nami.

K: Powierzamy Twojej opiece naszą parafię: kapłanów i wiernych. Budź wiarę, gorliwość w przestrzeganiu Bożych Przykazań i gotowość uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.. Rodziny nasze gromadź wokół eucharystycznego stołu. Powierzamy Twemu szczególnemu zatroskaniu parafian religijnie obojętnych. Otwórz ich serca i umysły na prawdę Bożą i potrzebę religijnego życia. – Święty Edwardzie!

W: Módl się za nami.

K: Twojej opiece polecamy dzieci i młodzież. Upraszaj im łaskę posłuszeństwa Bogu, Kościołowi, rodzicom i nauczycielom. Wpatrzeni w Ciebie niech formują duchowe oblicze i charaktery zdobią cnotami. Pochyl się nad dziećmi biednymi i zaniedbanymi, niech życzliwość ludzka pomoże im przygotować się do godnego życia. – Święty Edwardzie!

W: Módl się za nami.

K: Spójrz na chorych, cierpiących i samotnych ludzi. Oni szczególnie oczekują Bożego wsparcia. Uproś im ulgę w cierpieniu i rychły powrót do zdrowia. Otocz ich opieką, by samotność nie stała się dla nich udręką życia, ale czasem zbliżania się do Boga. – Święty Edwardzie!

W: Módl się za nami.

K: Spójrz na rzeszę fundatorów naszej parafialnej świątyni. Zapatrzeni w Ciebie, ukochanego Patrona, szczodrym sercem wspierają dzieło nowego kościoła. Za nimi błagamy, byś upraszał im łaski Boże, w szczególności zdrowia, błogosławieństwa w życiu i opieki nad ich rodzinami. Wszystkim, którzy niosą pomoc na świątynię Twojego imienia spraszaj liczne dary Boże. – Święty Edwardzie!

W: Módl się za nami.

Módlmy się:

Boże, Ty pouczyłeś swój kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania. Spraw, abyśmy za przykładem Świętego Edwarda Wyznawcy pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.