Eucharystia

Sakrament Eucharystii w roku 2022 zostanie udzielony uczniom kl. III a w dniu 15 maja na Mszy św. o godz. 11:00, uczniom kl. III b w dniu 22 maja na Mszy św. o godz. 11:00, uczniom kl. c w dniu 29 maja na Mszy św. o godz. 11:00, a dla uczniów Szkoły Specjalnej w dniu 28 maja o godz. 12:00.

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie III poprzez katechizację szkolną i spotkania na comiesięcznej Mszy św. z katechezą dla dzieci i rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci (i siebie).

Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu (metryki). Dziecko przystępuje do I-Komunii świętej w swojej parafii, tylko w uzasadnionych przypadkach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: pisemnej zgody z własnej parafii oraz zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii świętej wydane przez katechetę.

Terminy spotkań dzieci przygotowujących się do przyjęcia I-Komunii świętej i ich rodziców w roku 2021/22:

Msza niedzielna o godz. 12.30 i spotkanie po Mszy

rok 2021

październik: 17 – kl. a i c; 24 – kl. b;
listopad: 14 – kl. a i c; 21 – kl. b;
grudzień: rekolekcje parafialne od IV niedzieli Adwentu 19-21.12.

rok 2022

luty: 20 – kl. a i c; 27 – kl. b;
marzec: rekolekcje parafialne które będą 6-9. marca
kwiecień: 3 – kl. a i c; 24 – kl. b;