Małżeństwo

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich. W przypadkach bardziej złożonych prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.

Z racji, że codziennie jest od 17 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec, oraz o 18 Msza parafialna, proszę nie planować ślubu na godz. 17 lub 18.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 • Świadectwo Chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem)
 • Świadectwo Bierzmowania (jeśli w świadectwie chrztu nie ma adnotacji nt przyjęcia tego sakramentu)
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Dowód osobisty
 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • Zaświadczenia Poradni Rodzinnej
 • Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców
 • Wdowiec lub wdowa – odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z USC jak i z parafii zamieszkania
 • Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii
 • Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód