Wielki Post

W środę 22 lutego rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. W Środę Popielcową Msze święte z posypaniem głów popiołem były odprawione o godz. 7.30, 9.30, 18.00 i 19.30. W Wielkim Poście zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W piątki Droga Krzyżowa o godz. 17.30 dla dzieci, a po Mszy wieczornej dla młodzieży i dorosłych. W niedziele o godz. 17.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.