Triduum Paschalne

Wieczorem w Wielki Czwartek rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne, czas wspomnienia i przeżycia przez nas Zbawczej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Msza Wieczerzy Pańskiej, będącą świętowaniem ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, była sprawowana w czwartek o godz. 18.00, po której odbyła się całonocna adoracja Najświętszego sakramentu w ciemnicy.

Liturgię Męki Pańskiej, będącą celebracją męki i śmierci Pana Jezusa, przeżywaliśmy w piątek o godz. 18.00. Po Liturgii do godz. 21.00 trwała adoracja Najświętszego sakramentu przy grobie. Ofiary złożone na tacę w tym dniu zostały przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego.


W Wielką sobotę nie sprawowano żadnej liturgii, ponieważ Pan Jezus spoczywał w grobie. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny miało miejsce w godz. 9.00 – 15.00.

Wigilię Paschalną będącą celebracją Zmartwychwstania Pana Jezusa i należącą już do Niedzieli Wielkanocnej, rozpoczęliśmy w sobotę o godz. 20.00. Na tej Liturgii odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne.


W Niedzielę o 6 rano w Procesji rezurekcyjnej, ogłosiliśmy światu zmartwychwstanie Chrystusa. Po procesji była sprawowana pierwsza niedzielna Msza św..