Sakrament Bierzmowania

W środę 3 czerwca w 20 rocznicę konsekracji naszego kościoła, ks. Bp. Rafał Markowski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafi i. W homilii skierowanej do młodzieży podkreślił ich własną decyzję odnośnie przyjęcia tego sakramentu, wspominając historię powstania naszej parafii i naszej świątyni, oraz pierwszego Rektora ks. Franciszka Bujalskiego i pierwszego Proboszcza ks. Tadeusza Wocha. Na zakończenie prosił o otoczenie opieką naszej świątyni i dbanie o to dzieło które powstało w tak trudnych czasach.