NOWY NR KONTA PARAFII

Od 01.01.2023 jest nowy nr konta bankowego parafii

43 89310003 0730 0026 2000 0001