Betlejemskie Światło Pokoju

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień od którego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP niosą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną i krzewiąc wartości braterstwa i pokoju. To właśnie Betlejemskie Światło Pokoju harcerze z Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie przekazali naszej parafii 17 grudnia na początku Mszy św. o godz. 12.30, abyśmy i my mogli zanieść je do swoich domów.