20 Rocznica śmierci ks. Tadeusza Wocha

W niedzielę 29 października przypadała 20 rocznica śmierci ks. Tadeusza Wocha, budowniczego naszego kościoła, Msza św. w jego intencji była sprawowana o godz. 18.00.