Modlitewna wspólnota mężczyzn

Modlitewna wspólnota mężczyzn jest grupą o różnorodnym przedziale wiekowym i statusie społecznym, która przez męską modlitwę za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz Św. Józefa i naszego patrona Św. Edwarda, stawia na pogłębienie więzi z Chrystusem, aby lepiej wypełniać Przykazania Boże w codziennym życiu męża, ojca, syna, dziadka. Męska wspólnota nie ma jeszcze formalnej nazwy ani struktury formacyjnej, ale dotychczasowa cykliczna modlitwa gromadzi już kilkanaście osób. Formacja pokazuje że mężczyźni też mogą mieć własną przestrzeń w Kościele, gdzie mogą się spotkać, wspólnie pomodlić, porozmawiać o Piśmie Świętym, oraz różnych innych parafialnych sprawach. Biorąc za przykład Św. Józefa opiekuna Świętej Rodziny i Św. Edwarda który słynął z wielkiej pobożności, wspólnota chce otaczać modlitwą wszystkie parafialne rodziny, kapłanów i wszystkich parafian, a w szczególności tych, którzy zboczyli gdzieś z Bożej drogi zatracając się w swojej obojętności. Inicjatorem powstania wspólnoty był jeden z szafarzy nadzwyczajnych, który uczestnicząc w spotkaniach „Męskiego różańca” zapragnął rozpropagowania takiej formy modlitwy w naszej parafii. Na spotkanie może przyjść każdy mężczyzna, który pragnie pogłębienia więzi z Bogiem, oraz chce się spotkać i porozmawiać z Braćmi w wierze, włączając się w ten sposób w życie parafialne. Męskie spotkania odbywają się raz w miesiącu z reguły w każdy drugi wtorek miesiąca. Spotkanie rozpoczyna wieczorna Msza św. zakończona Nowenną do Św. Edwarda. Po Eucharystii odmawiana jest Modlitwa różańcowa oraz Litania do Św. Józefa, a następnie krótkie spotkanie formacyjne w salach plebanii, często z prelekcją na temat wybranych postaci z Pisma Świętego.

Najbliższe spotkanie: Msza św. godz. 18.00 drugi wtorek stycznia 2022.

Serdecznie zapraszamy.