Lektorzy seniorzy

Ustanawianie świeckich mężczyzn na stałe do posług lektora jest nowym etapem wprowadzania tej prawdy w praktykę życia naszych wspólnot.

Formacja Lektorów seniorów  powstała w październiku 2013 roku z inicjatywy pełniącego wówczas funkcję Administratora Parafii, obecnego Proboszcza ks. Roberta Kamińskiego.

Grupę tworzy 15 panów, którzy na niedzielnych i świątecznych Mszach św. pełnią funkcje lektorskie.

Opiekunem formacji jest ks. Tomasz Michałowski.

Spotkania formacyjne odbywają się raz na kwartał o godz. 19:30 na plebani, z reguły jest to drugi piątek miesiąca: września, grudnia, marca i czerwca. Spotkania zaczynają się od wspólnej modlitwy i dotyczą podjęcia dyżurów według grafiku oraz omówienia bieżących potrzeb parafii.

Raz w roku odbywają się warsztaty lektorskie, na których doskonalona jest umiejętność wyraźnego płynnego czytania przez mikrofon i wymieniane są spostrzeżenia dotyczące popełnianych w trakcie czytania błędów.

Członkowie formacji są zaangażowani w różne inne grupy formacyjne oraz pomagają w bieżących potrzebach parafii.

W dniu Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata o godz. 9:30 będzie sprawowana  Eucharystia w intencji członków wspólnoty, na której zostaną przedstawione świadectwa posługi formacyjnej i zaproszenie dla nowych lektorów.

Zapraszamy do poszerzenia grona lektorskiego.