Eucharystia

Sakrament Eucharystii w roku 2024 zostanie udzielony uczniom kl. III w dniu 19 maja na Mszy św. o godz. 11:00, a dla uczniów Szkoły Specjalnej w dniu 25 maja o godz. 11:00.

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie III poprzez katechizację szkolną i spotkania na comiesięcznej Mszy św. z katechezą dla dzieci i rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci (i siebie).

Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu (metryki). Dziecko przystępuje do I-Komunii świętej w swojej parafii, tylko w uzasadnionych przypadkach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: pisemnej zgody z własnej parafii oraz zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii świętej wydane przez katechetę.

Terminy spotkań dzieci przygotowujących się do przyjęcia I-Komunii świętej i ich rodziców w roku 2023/24:

Msza niedzielna o godz. 12.30 i spotkanie po Mszy

rok 2023

październik: 22;
listopad: 19;
grudzień: rekolekcje parafialne 10-12.12.;

rok 2024

luty: 18;
marzec: rekolekcje parafialne;

kwiecień: 21;