Eucharystia

Sakrament Eucharystii w roku 2021 zostanie udzielony uczniom kl. III b w dniu 23 maja na Mszy św. o godz. 11:00, uczniom kl. III a w dniu 30 maja na Mszy św. o godz. 11:00, uczniom kl. c w dniu 12 czerwca na Mszy św. o godz. 11:00, a dla uczniów Szkoły Specjalnej w dniu 29 maja o godz. 12:00.

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie III poprzez katechizację szkolną i spotkania na comiesięcznej Mszy św. z katechezą dla dzieci i rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci (i siebie).

Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu (metryki). Dziecko przystępuje do I-Komunii świętej w swojej parafii, tylko w uzasadnionych przypadkach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: pisemnej zgody z własnej parafii oraz zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii świętej wydane przez katechetę.

Terminy spotkań dzieci przygotowujących się do przyjęcia I-Komunii świętej i ich rodziców w roku 2020/21:

Msza niedzielna o godz. 12.30 i spotkanie po Mszy

rok 2021

luty: 21 – kl. b i c; 28 – kl. a;
marzec: rekolekcje parafialne 11-14. spotkania według grafiku rekolekcji
kwiecień: 18 – kl. b i c; 25 – kl. a;