Chrzest

Chrzty udzielane są w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11:00.

Rodzice dziecka zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej na dwa tygodnie przed datą chrztu dziecka z następującymi dokumentami: odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego), świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, świadectwa moralności chrzestnych (od ich własnych proboszczów) oraz dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania). Należy złożyć podpisy pod aktem chrztu oraz mieć ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę. W dniu chrztu należy zgłosić się 10 minut przed ceremonią do Zakrystii.

Miejscem właściwym chrztu dziecka jest parafia zamieszkania jego rodziców. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było imieniem świętego patrona. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych. Rodzice i w miarę możliwości rodzice chrzestni uczestniczą w konferencji przedchrzcielnej.

Rodzice chrzestni powinni: mieć co najmniej 16 lat, być osobami które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania, być wierzącymi i systematycznie praktykującymi oraz mieć intencje wypełniania podejmowanego zadania.