Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych u wielu osób budzi wiele lęków i obaw, tymczasem nie udziela się go wyłącznie konającym i skorzystać z niego mogą również osoby poważnie chore lub w podeszłym wieku. W ciągu życia można wielokrotnie przyjąć ten sakrament.

Jeśli stan zdrowia na to pozwala udzielenie Sakramentu poprzedzone jest spowiedzią, po udzieleniu Sakramentu namaszczenia chory przyjmuje Komunię świętą którą mogą również  przyjąć domownicy.

Kapłani odwiedzają chorych w ich domach w pierwszy piątek miesiąca przed południem. (Adresy chorych zgłaszamy w kancelarii lub zakrystii.)

W nagłych przypadkach prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub osobiste.

Przed wizytą kapłana w domu powinno się przygotować stół przykryty białym obrusem oraz świecę, wodę święconą i kropidło.