Ministranci

Przez „służbę liturgiczną” należy rozumieć zespół wiernych świeckich, dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zostali włączeni do tego grona przez błogosławieństwo lub ustanowienie i spełniają wyznaczone im zadania zarówno w celebracji Eucharystii, jak i w innych zgromadzeniach liturgicznych.

Opiekun formacji: Ks. Tomasz Michałowski
Zbiórki: Po ogłoszeniu terminu przez opiekuna grupy. 

Zapraszamy chłopców chcących podjąć służbę liturgiczną do zgłaszania się u ks. Tomasza.

Modlitwa ministranta:

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, Abym szedł za Tobą drogą do Ojca. Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie. Bądź światłem, które mnie oświeca. Bądź siłą, która mnie napełnia. Bądź moim Mistrzem, którego kocham i za którym idę. Wyryj głęboko w moim sercu Twoje słowo, Naucz mnie patrzeć na Twój przykład. Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca I służył braciom tak, jak Ty nakazałeś. Wybaw mnie od grzechu. Przełam we mnie to, co się Tobie opiera. Daj mi ducha Twego i dozwól, Aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie. Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie W miłości Ducha Świętego Ku chwale Ojca. Amen.

Modlitwa przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Proszę Cię Panie o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
oczy moje zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twoje służby.
Spraw, abym uświęcony w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe moje życie,
szedł tylko drogą zbawienia,
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.