Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) w Kościele Katolickim nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. Nie ma (jak większość ruchów) jednego założyciela lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół osób i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele, którymi jest prowadzić ludzi do Boga poprzez otwieranie się na działanie Ducha Świętego oraz Jego dary i charyzmaty, oraz oddawanie czci Trójcy Świętej w modlitwie dziękczynienia, uwielbienia i modlitwie charyzmatycznej. Grupy modlitewne, gromadzące ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, mają najczęściej strukturę otwartą, spotykają się co tydzień na spotkaniach modlitewnych, prowadzonych najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele. Odnowa w Duchu Św. zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zawiązała się z inicjatywy ks. Proboszcza Roberta Kamińskiego, w piątek 13 listopada 2015 r. po rozpoczętych 14 września Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO). 13 listopada 2017 r. została rozeznana nazwa: Posłuszni Panu.

Grupa liczy ok. 20 osób w różnym wieku, liderką grupy jest Ola, wybrana w listopadzie 2016 na dwuletnią kadencję, a opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Robert Kamiński.

Spotkania modlitewne powstałej Wspólnoty mają charakter otwarty, odbywają się w poniedziałki o godz. 19:00 w sali nad zakrystią i poprzedzone są cichą adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele po mszy św. o godz. 18:00. W pierwsze piątki miesiąca (oprócz wakacji) formacja prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej.

Jesteśmy grupą osób pragnących nieustannie zbliżać się do Boga otwierając się na działanie Ducha Świętego. Zachęcamy do zapoznania się z nami wirtualnie poprzez treści na naszej stronie (link poniżej), ale równie serdecznie zapraszamy na nasze spotkania modlitewne, które są otwarte dla wszystkich, którzy mają pragnienie wielbić Boga i wsłuchiwać się w Jego Słowo.