Modlitwa do Św. Józefa

MODLITWA CODZIENNA DO ŚW. JÓZEFA

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA ZA RODZINY

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA – SZFARZA ŁASK

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grze-chów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA O DOBRĄ ŚMIERĆ

Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym – podobnie jak ty – oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, abym w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Amen.

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

 • Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
 • Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Święta Maryjo, módl się za nami.
 • Święty Józefie, módl się za nami
 • Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami
 • Światło Patriarchów, módl się za nami
 • Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami
 • Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami
 • Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami
 • Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami
 • Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami
 • Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami
 • Józefie najczystszy, módl się za nami
 • Józefie najroztropniejszy, módl się za nami
 • Józefie najmężniejszy, módl się za nami
 • Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami
 • Józefie najwierniejszy, módl się za nami
 • Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami
 • Miłośniku ubóstwa, módl się za nami
 • Wzorze pracujących, módl się za nami
 • Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami
 • Opiekunie dziewic, módl się za nami
 • Podporo rodzin, módl się za nami
 • Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami
 • Nadziejo chorych, módl się za nami
 • Patronie umierających, módl się za nami
 • Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami
 • Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.