Duszpasterstwo

Kapłani posługujący obecnie w Parafii:

 • Ks. Robert Kamiński – od 2013 r. Proboszcz
 • Ks. Tomasz Michałowski – od 2015 r. Wikariusz

_

Proboszczowie posługujący w  latach minionych:

 • † Ks. Zenon Tomczak 2008 – 2013
 • Kacper Kisieliński 2007 – 2008
 • Krzysztof Kosk 2003- 2007
 • † Ks. Tadeusz Woch 1984 – 2003

Kapelani pełniący posługę w ośrodku duszpasterskim św. Edwarda do momentu powstania parafii:

 • † Ks. Roman Indrzejczyk 1964 – 1986
 • † Ks. Paweł Heintsch 1962 – 1964
 • † Ks. Franciszek Bujalski 1934 – 1962

Kapelani pełniący posługę w szpitalu przed II Wojną Światową:

 • † Ks. Stanisław Nastula 1931 – 1933
 • † Ks. Roman Adamski 1918 – 1931
 • † Ks. Marceli Matuszelański 1904 – 1915
 • † Ks. Wacław Kitliński 1891 – 1904

Księża Wikariusze posługujący w  latach minionych:

 • Ks. Mariusz Miodek 2010 – 2015
 • Ks. Jacek Laskowski 2005 – 2010
 • Ks. Marek Kołodziejski 2003 – 2005
 • Ks. Bogusław Jankowski 1999 – 2003
 • † Ks. Dariusz Leszczyński 1996 – 1999
 • † Ks. Longin Woźnicki 1994 – 1996
 • Ks. Janusz Wójcikowski 1992 – 1994
 • † Ks. Robert Kosowski 1991-1992
 • Ks. Władysław Czaplicki 1990 -1991
 • Ks. Dariusz Gugała 1989– 1990
 • † Ks. Dariusz Wieczorek 1987- 1989
 • Ks. Bogdan Zasada 1986 -1987

Kapłani, Zakonnicy i Siostry zakonne pochodzący z naszej parafii:

 • O. Jacek Gołębiewski (Paulin) – święcenia kapłańskie przyjął 07.06.2008 r. z rąk Metropolity Częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka w Bazylice na Jasnej Górze.
 • O. Marek Nowacki (Paulin) – święcenia kapłańskie przyjął 03.06.2006 r. z rąk bp. Jana Wątroby z Częstochowy w Bazylice Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej na Jasnej Górze.
 • Ks. Robert Karolak – święcenia kapłańskie przyjął 28.05.2005 r. z rąk ks. Prymasa kardynała Józefa Glempa w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie.
 • S. Anna Sierak (Urszulanka Szara SJK) – śluby wieczyste złożyła w 1993 roku. Pracowała w różnych parafiach i wspólnotach Urszulańskich w Polsce. Od 2012 roku w Kanadzie, w polskiej parafii Świętej Trójcy w Windsor.