Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

W piątek 16 czerwca przypadała Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa , w tym dniu można było uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa.