Święto Świętej Rodziny

W niedzielę 29 grudnia przeżywaliśmy Święto Świętej Rodziny – święto patronalne każdej rodziny. W tym dniu na wszystkich Mszach św. modliliśmy się za wszystkie rodziny naszej Parafii, oraz miał miejsce obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i na zakończenie specjalne błogosławieństwo indywidualne dla całych rodzin.