W piątek zapraszamy na Mszę wieczorną jako dziękczynienie za beatyfikację kard. S. Wyszyńskiego i Rozważanie, Drogę Krzyżową, Apel Jasnogórski.