Dziś zapraszamy na nabożeństwo adoracyjne połączone ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17.00.