Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego

W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego od soboty 16 marca do niedzieli 24 marca po Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00, modliliśmy się Nowenną w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Nowennę można było odmawiać także indywidualnie w dowolnym momencie dnia, wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz dowolną modlitwę w intencji Ojczyzny.

Intencje na poszczególne dni:

  • 16 marca „o odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków”;
  • 17 marca „o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną”;
  • 18 marca „o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski”;
  • 19 marca „o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin”;
  • 20 marca „o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania”;
  • 21 marca „o światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny”;
  • 22 marca „o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych”;
  • 23 marca „o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej”;
  • 24 marca „o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.

Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.