Chrzest

Chrzty udzielane są w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11:00.

Rodzice dziecka zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej na dwa tygodnie przed datą chrztu dziecka z następującymi dokumentami: odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego), świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, świadectwa moralności chrzestnych (od ich własnych proboszczów) oraz dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania). W dniu spisywania dokumentu należy złożyć podpisy pod aktem chrztu. W dniu chrztu należy zgłosić się 15 minut przed ceremonią do Zakrystii oraz przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę.

Miejscem właściwym chrztu dziecka jest parafia zamieszkania jego rodziców. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych. Rodzice i w miarę możliwości rodzice chrzestni uczestniczą w konferencji przedchrzcielnej.

Rodzice chrzestni powinni: mieć co najmniej 16 lat, być osobami które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania, być wierzącymi i systematycznie praktykującymi oraz mieć intencje wypełniania podejmowanego zadania.